Zajęcia w ramach czesnego

Metoda Dobrego startu

Podczas zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu nasze przedszkolaki:
N

rozwijają umiejętności społeczne poprzez uczenie się pozytywnych relacji z innymi osobami

N

uczą się wskazywać części ciała, rozumieć terminy prawa-lewa i posługiwać się nimi w odniesieniu do części własnego ciała i innej osoby

N

rozumieją i stosują wyrażenia określające stosunki przestrzenne i kierunek ruchu: nad, pod, za, przed, wewnątrz, na zewnątrz, na prawo , na lewo, w górę , w dół, przed siebie itd.

N

wzbogacają słownictwo, uczą się wymowy trudnych słów

N

wyróżniają zdania z tekstu, słów ze zdania, budowania zdań poprawnych gramatycznie

N

różnicują głoski i słowa zbliżone fonetycznie

N

dokonują analizy i syntezy głoskowej i sylabowej – rozwijają słuch fonematyczny

N

rozwijają motorykę dużą i sprawność fizyczną podczas biegania, skakania, ćwiczeń równoważnych

N

pracują nad sprawnością manualną wykonując ćwiczenia dłoni i palców rysują wzory , litery, cyfry (element wzrokowy) koordynując czynności motoryczne ( element ruchowy) z rytmem ( element słuchowy), a w konsekwencji piszą litery.

Dogoterapia

Zajęcia z udziałem psów mogą pomóc na wiele sposobów pozwalają przełamać lęk przed psem i nawiązać z nim więź poprzez podchodzenie do niego, głaskanie, poznawanie budowy ciała psa, uczą orientacji w schemacie własnego ciała, stymulują zmysły dotyku, wzroku i słuchu, wspomagają ćwiczenia koncentracji uwagi.
Nie od dziś wiadomo, że kontakt ze zwierzęciem ma na człowieka zbawienny wpływ. Psy szczególnie nadają się do działań terapeutycznych. Już samo przebywanie z psem powoduje poprawę samopoczucia, a jeśli kontakt ten jest odpowiednio planowany i monitorowany, może przynieść wiele korzyści:
N

poprawa ogólnej kondycji psychicznej i fizycznej,

N

budowanie pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia,

N

usuwanie barier psychicznych, społecznych i izolacji, nawiązywanie kontaktów ze światem, aktywizacja,

N

wspomaganie w rozwoju fizycznym i umysłowym,

N

naturalne wyciszenie, harmonia i równowaga psychiczna,

N

pomoc w zaburzeniach koncentracji uwagi,

N

wspomaganie rehabilitacji m.in. dzieci niewidomych, głuchoniewidomych, autystycznych, z upośledzeniem umysłowym i mózgowym porażeniem dziecięcym,

N

socjalizacja człowieka i psa.

Kynoterapia pomaga rozwijać umiejętności: wyrażania emocji, naśladowania poszczególnych ruchów i całych czynności poprzez obserwację psa, uczy samodzielnego wykonywania czynności (np. czesanie psa, prowadzenie na smyczy), ćwiczenia wykonywane z psem poprawiają sprawność ruchową, kontakt z psem pobudza spontaniczne zachowania.

Jakie psy są przydatne w kynoterapii?
Psy przydatne w kynoterapii muszą spełniać szereg warunków. Przede wszystkim muszą być zdrowe i posłuszne, poza tym zrównoważone, spokojne, cierpliwe, przyjaźnie nastawione do ludzi. Na świecie i w Polsce do celów kynoterapii ze względu na charakter zwierzęcia preferuje się określone rasy psów. Pies powinien posiadać zdany egzamin psa terapeutycznego, do którego przystępuje raz w roku.
Jakie są warunki, aby rozpocząć kynoterapię?
– odpowiednie przygotowanie osób prowadzących zajęcia
– psy pod stałą opieką weterynarza (zaszczepione, odrobaczone, zdrowe, czyste) oraz odpowiednio wyszkolone
– zgoda na prowadzenie zajęć kierownictwa placówki oraz rodziców lub opiekunów dzieci (po uprzednim poinformowaniu o przebiegu i celu zajęć)
Formy kynoterapii

Spotkania i zajęcia – mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami, a zwierzętami. W trakcie spontanicznej zabawy (pod nadzorem i kierunkiem prowadzącego kynoterapeuty) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu ze zwierzętami, głaszcząc je, wydają polecenia. Zajęcia te mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowaniem ze zwierzęciem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości.

Zajęcia edukacja – z psem mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej uczestników zajęć. Zwierzę aktywnie uczestniczy w zajęciach, motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Obecność zwierząt motywuje również do podejmowania aktywności ruchowej , kształtuje kompetencje społeczne oraz komunikacyjne.

Terapia z psem dla dzieci z dysfunkcjami.

Alpakoterapia

Zajęcia alpakoterapeutyczne są oryginalną atrakcją dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Zwierzęta wykorzystywane w zajęciach pochodzą z certyfikowanej hodowli, są zdrowe, szczepione i zadbane. Są zwierzętami niezwykle spokojnymi, inteligentnymi i ciekawymi otoczenia a także łatwo uczą się. Są niezwykle przyjemne w dotyku, a ich futro jest hypoalergiczne, co stanowi bardzo ważny fakt dla alergików. Kontakt z alpakami w szczególności pozytywnie wpływa na dzieci. Dba o ich rozwój ruchowy, wspomaga budowanie samooceny dziecka oraz pewności siebie. Dodatkowo, dziecko opiekując się alpaką, która z natury swej pozbawiona jest agresji, uczy się empatii i odpowiedzialności za drugą istotę.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w każdej grupie wiekowej.

Zabawy matematyczne

Głównym celem prowadzonych zajęć jest rozbudzanie aktywności i samodzielności dzieci poprzez działanie i doświadczanie, stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy oraz rozwijanie u przedszkolaków umiejętności praktycznego zastosowania ich w codziennym życiu. Zabawy matematyczne kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym od trzeciego do szóstego roku życia i odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 15 – 30 minut w zależności od docelowej grupy wiekowej. Będziemy razem poznawać i utrwalać między innymi kierunki w przestrzeni, zagadnienia miary i wagi, liczyć i wykonywać działania matematyczne, kodować i konstruować gry, a przy tym wszystkim czerpać radość ze wspólnej pracy.

Język Angielski – zajęcia codzienne

Baby shark doo doo, doo doo doo, baby shark doo doo, doo doo doo, baby shark! – Melodia, którą z pewnością zna każdy przedszkolak w Bajkolandii oraz niejeden rodzic ???? Piosenki i rymowanki to nieodłączny element zajęć z języka angielskiego w naszym przedszkolu. Głównym ich celem jest pobudzenie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego oraz zachęcenie dzieci do posługiwania się nim. Każdego dnia dzieci mają okazję do uczestniczenia w zabawach z językiem angielskim oraz używania zwrotów w sytuacjach dnia codziennego, już od najmłodszych lat. Przywitania, pożegnania, posiłki czy czynności higieniczne to doskonałe momenty, w których możemy pokazać dzieciom jak proste i przyjemne jest komunikowanie się w języku angielskim. Podczas zajęć językowych stosujemy różnorodne metody i narzędzia. Sala do nauki języka angielskiego wyposażona w tablicę interaktywną oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne czy książki dla dzieci daje ogrom możliwości przyswajania języka angielskiego wszystkimi zmysłami. Zajęcia językowe to przede wszystkim okazja do doskonałej zabawy, a nie od dziś wiadomo, że zabawa to czas, podczas którego edukacja w przedszkolu daje najlepsze efekty. Zapraszamy do wspólnej zabawy z językiem angielskim!

Rytmika

Zajęcia z rytmiki i umuzykalnienia są przeprowadzane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.
W ciągu całego roku wprowadzane są piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela ( aktualne do np. pory roku, wydarzeń w kalendarzu, etc.) oraz elementy tańców ludowych czy współczesnych (np. podczas muzycznych zabaw integrujących grupę). W każdej grupie, oczywiście w sposób dostosowany wiekowo, jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia mające na celu rozwój inwencji twórczej dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, wokalne czy instrumentalne.

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, realizująca cele wychowania ogólnego, rozumiejąca i wykorzystująca naturalną potrzebę ruchu i aktywności u dziecka, wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego odbiorcę muzyki, a także niejednokrotnie wykonawcę i twórcę.

„Musicie nade wszystko lubić uczyć, musicie kochać

swoich uczniów i kierować wasz codzienny wysiłek

ku budzeniu w nich pragnienia, aby wyrażać siebie

i wyrażać muzykę – tę największą siłę poruszającą

i regulującą, która prowadzi do piękna.”

  1. Jaques – Dalcroze (La musique et nous)

Joga dla najmłodszych

Lorem ipsum dolor

Koło teatralne dla dzieci wykazujących zdolności teatralne  „Bajkuś”

Teatr tuż obok bajek rozwija wyobraźnię dzieci, doskonali ich mowę oraz co najważniejsze kształtuje poczucie własnej wartości.  Dzięki sztuce teatralne wcielamy się w różne role co pozwala nam nie tylko na oderwanie się od problemów życia codziennego, ale również staje się dla nas inspiracją różnych działań. Dzięki edukacji teatralnej dzieci uczą się współdziałania z innymi, ale również podporządkowania powierzonym zadaniom.  W wieku przedszkolnym wcielenie się w rolę, jest nie tylko nauką, ale i dobrą zabawą, a taniec czy śpiew rozrywką pożądaną w tymże wieku na co dzień.  Grupę teatralną „Bajkuś”  tworzą dzieci o specjalnych uzdolnieniach teatralnych co możemy zauważyć podczas ich cyklicznych występów nie tylko na konkursach, ale również dla naszych przedszkolaków.

Oswajanie z wodą

Zajęcia z pływania w przedszkolu ,,Bajkolandia’’  odbywają się w ramach czesnego 4 razy w miesiącu. W trakcie zajęć dzieci oswajają się ze środowiskiem wodnym, pokonują strach przed wodą, jednocześnie rozwijając wszystkie grupy mięśniowe. Pływanie poprawia  samopoczucie, kondycje oraz ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Taniec

lorem ipsum

Koncerty Filharmonii Pomorskiej – raz w miesiącu

Spotkania z muzyką Etniczną odbywają się cyklicznie

W trakcie zajęć dzieci poznają różnorodność otaczającego ich świata. Uczą się nowych słów (nazwy instrumentów, miejsca i kraje z których pochodzą instrumenty). Przyswajają nowe informacje, zgłębiają wiedzę o świecie, którego poprzez te zajęcia mogą doświadczyć wszystkimi zmysłami. Wiele z instrumentów muzycznych jest ręcznie wykonanych, często z fragmentów czy nawet całych roślin, owoców, pni drzew. Pochodzą one ze wszystkich kontynentów: Afryki, Azji, obu Ameryk, Australii, Europy. Na ogół są kolorowe, potrafią mieć nietypowy kształt, przyciągać swoim dźwiękiem uwagę i ciekawość dziecka, co dodatkowo wpływa na rozwój małego uczestnika warsztatów. Instrumenty te są żywą częścią kultury,

a nawet sztuki innych społeczeństw, jakie żyją obok nas. Dzieci poznają tą różnorodność, uczą się tolerancji i tego, jak świat potrafi być różnorodny i ciekawy. Bardzo chętnie biorą udział we wszelkich animacjach, łatwo podejmują decyzję, by dotknąć, poznać, wydobyć dźwięk, zadają wiele pytań związanych ze światem, jakiego doświadczają czy konkretnym instrumentem.

Spektakle teatralne

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna , w przedszkolu Niepublicznym Bajkolandia prowadzona jest przez mgr Katarzynę Beszczyńską Walczak  logopedę z  wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Wykształcenie zdobyła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  ukończone z tytułem magistra logopedy. Dodatkowo absolwentka  podyplomowych  studiów  w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej na Wyższej Szkole Społeczno- Ekonomicznej  w  Gdańsku, a także Państwowej Szkoły Muzycznej w  klasie skrzypiec. Ukończyła istotne szkolenia i kursy w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy, a także metod  wspomagających wszechstronny  rozwój dziecka. Między innymi: diagnozowanie jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, terapii dysleksji  rozwojowej, seplenienia bocznego i miedzyzębowego, wczesnej stymulacji rozwoju mowy, oraz metod wspomagających rozwój mowy i komunikacji: metody werbo- tonalnej,  metody krakowskiej,  manualnego torowania głosek. Członek Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Na terapię  uczęszczają wszystkie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz dzieci z wadami artykulacyjnymi i z opóźnionym rozwojem mowy.
Zajęcia odbywają się w czasie pobytu dziecka w Naszej placówce, w odpowiednio przygotowanym do tego gabinecie, wyposażonym w specjalistyczne pomoce terapeutyczne. Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej, w każdym zaburzeniu mowy, jest właściwa diagnoza, która jest przeprowadzona przez logopedę u każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.
Badanie obejmuje między innymi:
– badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu.
W razie potrzeby, dzieci kierowane są na dalsze konsultacje do innych specjalistów tj. audiolog, laryngolog , ortodonta, czy neurolog.

 

Terapia pedagogiczna

W Przedszkolu Niepublicznym Bajkolandia w Bydgoszczy, realizowana jest w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o niepełnosprawności. Terapię prowadzi mgr Joanna Gulczyńska – pedagog,  oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i trener EEG i GSR Biofeedback z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wykształcenie zdobyła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na kierunku pedagogika. Ukończyła istotne szkolenia i kursy w zakresie diagnozy, terapii pedagogicznej, metod wspomagających wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka,jak również metod usprawniających rozwój funkcji psychomotorycznych.

Środki i metody oddziaływania korekcyjnego dostosowywane są do potrzeb i możliwości dziecka z zachowaniem ciągłości oddziaływania i obejmują:
– pracę pedagogiczną z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
– diagnozę i terapię,
– wczesną interwencję,
– pracą z rodziną osób niepełnosprawnych,
– organizowanie strategii wsparcia,
– stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka,
– wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci,
– dostrzeganie uzdolnień dziecka.
Terapia prowadzona jest zarówno wśród grup przedszkolnych jak i indywidualnie w gabinecie terapeutycznym wyposażonym w specjalistyczne pomoce i sprzęty wspierające terapię z zakresu małej i dużej motoryki oraz gry dydaktyczne.