Zajęcia dodatkowe

Sensoryka Bajkosmyka

Węch, smak, zapach, dotyk i wzrok. Mają one za zadanie dostarczyć różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha i poszerzać świat jego doznań. Nie potrzeba do nich skomplikowanych zabawek, można wykorzystać przedmioty codziennego użytku, produkty spożywcze oraz naturalne surowce. W przedszkolu zajęcia plastyczne odgrywają szczególną rolę. Działania plastyczne powinny być tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dzieci do poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Naszym celem jest by dzieci czerpały z zajęć radość dlatego sięgnęłyśmy do sensoplastyki. Zajęcia sensoryczne odbywać się będą w grupach najmłodszych jeden raz w miesiącu. Dzieci podczas zajęć będą podzielone na dwie grupy. Sala będzie zabezpieczona folią malarską, na której będą odbywać się zajęcia. Praca na podłożu pozwala na wybranie dogodnej pozycji i swobodę przemieszczania. Dzieci podczas zajęć mogą mieć bose stopy i niekrępujący ruchy strój pozwalający na brudzenie się. Po zajęciach będą mogły przebrać się w czyste ubrania. Podczas zajęć dajemy dzieciom swobodę i pozwalamy na kreatywność. Dzieci ze zgromadzonych mas, materiałów same wymyślają sobie zabawę. Nie pokazujemy, jak mają się bawić. Możemy zachęcać je do eksperymentowania. Podczas zajęć podążamy za dzieckiem, to ono pokazuje nam co chciałoby robić, my jesteśmy jedynie ich towarzyszami i dbamy o ich o bezpieczeństwo. Nie zmuszamy dzieci do aktywności, a jedynie zachęcamy do przełamywania lęku przed poznawaniem nowych struktur.

Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy – Dzieci już od najmłodszych lat są ciekawskimi badaczami i odkrywcami . Każde dziecko rodzi się z potrzebą odkrywania, poznawania, eksplorowania świata, kiedy tylko jest to możliwe zadaje pytania, wszystkiego chce dotknąć, spróbować, doświadczyć. Jak w dobie Internetu, telewizji, gier komputerowych rozwijać naturalne odruchy tej niezaspokojonej ciekawości w poznawaniu nowego? W jaki sposób przyciągnąć uwagę dziecka, by chciało z nami działać? Odpowiedź jest jedna dołącz do Małych Odkrywców gdzie każde dziecko bada, doświadcza, eksperymentuje i samodzielnie ciekawych rzeczy się dowiaduje 😉

Serdecznie zapraszam

ciocia Iza

Grupa taneczna „Bajkuś  Dance”

Zajęcia taneczne „Bajkuś Dance” prowadzone w ramach dodatkowego wzmacniania uzdolnień i talentów dzieci przeznaczone są dla dzieci wyróżniających się dobrą pamięcią ruchową, poczuciem rytmu, swobodą ruchu. Ponadto „Bajkuś Dance” stanowi wzbogacenie treści programowych zajęć tanecznych z zakresu pakietu podstawowego.

Prowadzący zajęcia stara się dobierać podkłady muzyczne odpowiednio tak, aby pobudzały już one same w sobie dziecko do aktywności a przy okazji dostarczały im dużo radości i przyjemności. Podczas zajęć wykorzystywane są swobodne zabawy taneczne, które oswajają dziecko z utworem muzycznym, do którego będzie tworzony układ taneczny. Instruktor wykorzystując aktywne techniki nauki układów, prezentuje dzieciom bloki ruchowe, które powtarzają i utrwalają w efekcie komponując cały układ taneczny.

Aktywność instruktora i tancerza ukierunkowana jest na osiągnięcie celu jakim jest komponowane prezentacji konkursowych – pokazowych. W trakcie roku  przedszkolnego mali bajkusiowi tancerze zebrani w reprezentacyjną formację taneczną biorą udział w licznych konkursach tanecznych organizowanych na terenie Bydgoszczy.

Gimnastyka korekcyjna

To część wychowania fizycznego Dobry sposób na poradzenie sobie z wadami postawy A wiek przedszkolny to okres w rozwoju dziecka poprzez obserwacje ,naśladownictwo i
spostrzeżenia .Gromadzi doświadczenia, nabywa czucie oraz pamięć mięśniową.
Zapraszamy na zajęcia w wodzie oraz na lodzie. 
Instruktor zajęć korekcyjnych Anna Hałas

Nauka pływania

Dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania związane z pływaniem, poznawać nowe style i techniki pływackie, mogą zapisywać się na dodatkowe nauki. Zajęcia odbywają się w naszym przedszkolu 4 albo 8 razy w miesiącu. Ich zaletą są nieliczne grupy na jakie są podzieleni ,,mali pływacy’’ oraz możliwość indywidualnego podejścia do dziecka.