Zajęcia dodatkowe

Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy – Dzieci już od najmłodszych lat są ciekawskimi badaczami i odkrywcami . Każde dziecko rodzi się z potrzebą odkrywania, poznawania, eksplorowania świata, kiedy tylko jest to możliwe zadaje pytania, wszystkiego chce dotknąć, spróbować, doświadczyć. Jak w dobie Internetu, telewizji, gier komputerowych rozwijać naturalne odruchy tej niezaspokojonej ciekawości w poznawaniu nowego? W jaki sposób przyciągnąć uwagę dziecka, by chciało z nami działać? Odpowiedź jest jedna dołącz do Małych Odkrywców gdzie każde dziecko bada, doświadcza, eksperymentuje i samodzielnie ciekawych rzeczy się dowiaduje 😉

Serdecznie zapraszam

ciocia Iza

Grupa taneczna „Bajkuś  Dance”

Zajęcia taneczne „Bajkuś Dance” prowadzone w ramach dodatkowego wzmacniania uzdolnień i talentów dzieci przeznaczone są dla dzieci wyróżniających się dobrą pamięcią ruchową, poczuciem rytmu, swobodą ruchu. Ponadto „Bajkuś Dance” stanowi wzbogacenie treści programowych zajęć tanecznych z zakresu pakietu podstawowego.

Prowadzący zajęcia stara się dobierać podkłady muzyczne odpowiednio tak, aby pobudzały już one same w sobie dziecko do aktywności a przy okazji dostarczały im dużo radości i przyjemności. Podczas zajęć wykorzystywane są swobodne zabawy taneczne, które oswajają dziecko z utworem muzycznym, do którego będzie tworzony układ taneczny. Instruktor wykorzystując aktywne techniki nauki układów, prezentuje dzieciom bloki ruchowe, które powtarzają i utrwalają w efekcie komponując cały układ taneczny.

Aktywność instruktora i tancerza ukierunkowana jest na osiągnięcie celu jakim jest komponowane prezentacji konkursowych – pokazowych. W trakcie roku  przedszkolnego mali bajkusiowi tancerze zebrani w reprezentacyjną formację taneczną biorą udział w licznych konkursach tanecznych organizowanych na terenie Bydgoszczy.

Grupa taneczna „I Ty możesz zostać baletnicą”

Dobór treści programowych zajęć tanecznych jest dostosowany do potrzeb oraz zainteresowań zgodnych z poziomem rozwojowym uczestników spotkań, czyli dzieci w wieku przedszkolnym. Treści programowe są wprowadzane stopniowo w myśl zasady stopniowania trudności.

Potrzeba ruchu jest naturalną prawidłowością jaką dziecko wykazuje w wieku przedszkolnym. Działania jakie podejmują tzn. bieganie, skakanie, wymachiwanie rękami, nogami, turlanie się itp. są wynikiem odczuwanej potrzeby ruchu. Zajęcia taneczne są jedną z wielu z form ruchu w trakcie, których dziecko ma możliwość zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb jaką jest wspomniana potrzeba ruchu. Ponadto podczas zabawy na zajęciach tanecznych dzieci śpiewają, tworzą własne układy, odprężają się. Rozwijane są również indywidualne zdolności uczestników zajęć tanecznych. Zajęcia tego typu pozwalają na ujawnienie inicjatywy dzieci aktywności oraz ich samodzielności.

Zabawowa forma zajęć sprzyja odprężeniu, łagodzi napięcia, likwiduje źródła frustracji. Dzieci wyzbywają się kompleksów, krępacji, stają się śmielsze, są spontaniczne, integrują się z grupą, podwyższa się ich samoocena.

Zajęcia taneczne poprzez stałą obecność muzyki przyczyniają się do tego, iż ruchy wykonywane rytmicznie stają się ruchami intensywnymi, przez co poprawiają motoryczność dziecka, kształtują pamięć ruchową oraz podnoszą jego sprawność ruchową. Taniec kształtuje precyzję ruchów, doskonali ich koordynację. Ruch taneczny dziecka staje się lekki, sprężysty, płynny oraz gibki.

Dzieci bardzo lubią dzielić się swoją radością z świeżo nauczonych tańców, piosenek czy wierszyków toteż chętnie opowiadają o swoich przeżyciach innym kolegom, rodzicom czy dziadkom. Podczas zajęć tanecznych mają one możliwość nauczenia się szeregu nowych rzeczy jak obroty, podskoki, marsze, całe układy taneczne, które mogą śmiało przedstawiać swoim bliskim. Pięknym ukoronowaniem tanecznych popisów dzieci będą organizowane przez przedszkole występy w trakcie, których przedszkolaki będą miały okazję do zaprezentowania się i pokazania jak potrafią tańczyć oraz ile przyjemności im to sprawia.

Gimnastyka korekcyjna

To część wychowania fizycznego Dobry sposób na poradzenie sobie z wadami postawy A wiek przedszkolny to okres w rozwoju dziecka poprzez obserwacje ,naśladownictwo i
spostrzeżenia .Gromadzi doświadczenia, nabywa czucie oraz pamięć mięśniową.
Zapraszamy na zajęcia w wodzie oraz na lodzie. 
Instruktor zajęć korekcyjnych Anna Hałas

Nauka pływania

Dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania związane z pływaniem, poznawać nowe style i techniki pływackie, mogą zapisywać się na dodatkowe nauki. Zajęcia odbywają się w naszym przedszkolu 4 albo 8 razy w miesiącu. Ich zaletą są nieliczne grupy na jakie są podzieleni ,,mali pływacy’’ oraz możliwość indywidualnego podejścia do dziecka.