Programy autorskie

„Szepcze świerszcz przy świeczce, czyli akrobacje językowe dla każdego smyka” – program logopedyczny

Autor: mgr Katarzyna Beszczyńska-Walczak
Program ma na celu:
– stymulowanie rozwoju językowego dzieci, pomoc w przypadku nieprawidłowości rozwoju mowy i trudności w wymowie.
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
– rozwijanie słuchu dziecka (uwrażliwienie dźwiękowe, rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej, odbiór identyfikowanie i różnicowanie dźwięków),
– wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi językowych,
– uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
– kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

„Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii” – program edukacji teatralnej z zastosowaniem Bajkoterapii w przedszkolu

Autorzy: mgr Amanda Fuss, mgr Katarzyna Lorkowska

Niniejszy program powstał na potrzeby koła teatralnego oraz grupy przedszkolnej o profilu artystycznym w Przedszkolu Niepublicznym Bajkolandia. Skierowany jest do dzieci 4-6 letnich. Jego głównym zadaniem jest realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz ich rozszerzanie w celu pobudzania aktywności artystycznej dzieci.
Celem głównym programu wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci poprzez wykorzystanie różnych form aktywności twórczej w postaci zabaw parateatralnych oraz przedstawień w oparciu o bajki terapeutyczne. Na potrzeby programu wykorzystane zostały bajki psychoedukacyjne napisane przez autorkę książek z zakresu bajkoterapii Marię Molicką. Bohater bajki czytanej dzieciom mierzy się z podobnym problemem do tego, z którym może na swojej życiowej przeżyć dziecko. Wówczas dzięki bajce dziecko zdobywa doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów przyswajając w ten sposób pozytywne wzory zachowań, które mogłoby zastosować. Poprzez bajkoterapię w połączeniu z edukacją teatralną uczymy dzieci empatii, radzenia sobie z emocjami oraz wzmacniamy jego poczucie własnej wartości.

„BAJKOLANDIA ŁĄCZY POKOLENIA” – program wychowawczy wspierający więzi międzypokoleniowe

Autorzy: mgr Katarzyna Lorkowska, mgr Amanda Fuss

Już od najmłodszych lat staramy się przekazywać dzieciom wartości, cechy, które potem w dalszym życiu będą procentować. To od nas zależy w jaki sposób dzieci będą odnosić się do nas samych w późniejszym życiu ale także do innych ludzi, czy będą odnosić się z szacunkiem, będą tolerancyjni i wyrozumiali dla osób starszych. Nie przypadkowy jest cytat umieszczony na pierwszej stronie tegoż programu „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Prawdziwość tego powiedzenia mówi właśnie o tym, iż od najmłodszych lat uczymy dzieci szacunku, tolerancji, empatii, współczucia, bycia pomocnym a wszystko to wpływa potem na dalsze życia tychże dzieci i ich stosunek do ludzi, zwierząt czy nawet roślin.
Niniejszy program ma na celu wprowadzenie dzieci w świat osób starszych, często schorowanych i potrzebujących pomocy. Chcemy pokazać dzieciom, iż osoba starsza zasługuje na taki sam szacunek jak ich rodzice czy choćby oni sami. Seniorzy potrzebują jak każdy człowiek zainteresowania i rozmowy. Mimo wielu już ograniczeń związanych np. z chorobami należy ich wspierać i sprawiać aby każdy dzień też przynosił im radość. Oni sami potrafią odwdzięczyć się cudownie spędzonym z nimi czasem, radością, bezwarunkową przyjaźnią czy miłością. Osoby starsze, doświadczone mają wiele ciekawych pomysłów, potrafią opowiadać przeróżne historie, wymyślać i bawić się w zabawy jakich dziecko nie doświadcza z rodzicami, chociażby ze względu na zmieniający się świat naszpikowany wszechobecną i dostępną też dla dzieci technologią multimedialną. Dodatkowo w dzisiejszym świecie często spotykamy się z brakiem tolerancji wobec osób starszych i schorowanych, pozostawionych samym sobie, nie mających wsparcia chociażby we własnych dzieciach czy wnukach.
Celem programu jest połączenie pokoleń, nawiązanie międzypokoleniowego dialogu i pokazanie dzieciom jak wiele do zaoferowania mają też seniorzy, a przy okazji jak wiele oni mogą zrobić dobrego dla nich. Radość, zabawa, śmiech potrzebna jest każdemu człowiekowi bez względu na jakim etapie życia aktualnie się znajduje. Towarzystwo i wspólne spędzanie czasu pomaga nam nie myśleć o problemach i samotności, nastraja pozytywnie i daje chęci do dalszego życia.

„Matematyka dla Smyka”- program zajęć matematycznych

Autor: mgr Aleksandra Plenzler

Niniejszy program wychodzi naprzeciw priorytetom MEN dotyczącym edukacji matematycznej w przedszkolu oraz naturalnym potrzebom dzieci w doświadczaniu otaczającego je świata. Głównym celem prowadzonych zajęć jest rozbudzanie aktywności i samodzielności dzieci poprzez działanie i doświadczanie, stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy oraz rozwijanie u przedszkolaków umiejętności praktycznego zastosowania ich w codziennym życiu. Zabawy matematyczne kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym od trzeciego do szóstego roku życia i odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 15 – 30 minut w zależności od docelowej grupy wiekowej. Będziemy razem poznawać i utrwalać między innymi kierunki w przestrzeni, zagadnienia miary i wagi, liczyć i wykonywać działania matematyczne, kodować i konstruować gry, a przy tym wszystkim czerpać radość ze wspólnej pracy. Zachęcamy wszystkie dzieci do aktywnego udziału w poznawaniu i doświadczaniu świata matematyki, rodzicom zaś radzimy pozbyć się już teraz kalkulatorów, bo niedługo nie będą one potrzebne smile