Programy autorskie

„Szepcze świerszcz przy świeczce, czyli akrobacje językowe dla każdego smyka” – program logopedyczny

Autor: mgr Katarzyna Beszczyńska-Walczak
Program ma na celu:
– stymulowanie rozwoju językowego dzieci, pomoc w przypadku nieprawidłowości rozwoju mowy i trudności w wymowie.
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
– rozwijanie słuchu dziecka (uwrażliwienie dźwiękowe, rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej, odbiór identyfikowanie i różnicowanie dźwięków),
– wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi językowych,
– uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
– kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

„Matematyka dla Smyka”- program zajęć matematycznych

Autor: mgr Aleksandra Plenzler

Niniejszy program wychodzi naprzeciw priorytetom MEN dotyczącym edukacji matematycznej w przedszkolu oraz naturalnym potrzebom dzieci w doświadczaniu otaczającego je świata. Głównym celem prowadzonych zajęć jest rozbudzanie aktywności i samodzielności dzieci poprzez działanie i doświadczanie, stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy oraz rozwijanie u przedszkolaków umiejętności praktycznego zastosowania ich w codziennym życiu. Zabawy matematyczne kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym od trzeciego do szóstego roku życia i odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 15 – 30 minut w zależności od docelowej grupy wiekowej. Będziemy razem poznawać i utrwalać między innymi kierunki w przestrzeni, zagadnienia miary i wagi, liczyć i wykonywać działania matematyczne, kodować i konstruować gry, a przy tym wszystkim czerpać radość ze wspólnej pracy. Zachęcamy wszystkie dzieci do aktywnego udziału w poznawaniu i doświadczaniu świata matematyki, rodzicom zaś radzimy pozbyć się już teraz kalkulatorów, bo niedługo nie będą one potrzebne smile

Krasnoludki w krainie podróży