Kącik Rodzica

Materiały publikowane przez

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Dojrzałość przedszkolna czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie rozumienia ważnych czynności intelektualnych
Dojrzałość przedszkolna czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności ruchowej
O adaptacji dziecka do warunków przedszkola (szkoły)
O potrzebie rozmawiania z dziećmi
O zabawach dziecięcych inaczej

Dojrzałość przedszkolna, czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie umiejętności społecznych

Jak pracować ze zdolnymi Poradnik dla nauczycieli i rodziców

Moje dziecko idzie do przedszkola

Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez dzieci i grach komputerowych

Bajka o wirusie w koronie

Spokojnie to tylko leworęczność…

Piramida potrzeb rozwojowych

Odporność dziecka kształtujemy codziennie

Moje dziecko idzie do szkoły

Kompendium

Jako kochać i wymagać – poradnik dla rodziców

Jak prawidłowo trzymać kredkę

Czytajmy dzieciom

Ćwiczenia logopedyczne poprawiające sprawność aparatu mowy

Jak w zabawie dzieci uczą się współpracy

12 przykazań logopedycznych dla rodziców małych dzieci

Umysł dziecka cud istenia

Jak to z Basią było

Gdy nasze dziecko idzie do szkoły

Babki z piasku

Jak rozmawiać z dzieckiem o Koronawirusie