Kącik Rodzica

Materiały publikowane przez

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Dojrzałość przedszkolna czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie rozumienia ważnych czynności intelektualnych
Dojrzałość przedszkolna czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności ruchowej
O adaptacji dziecka do warunków przedszkola (szkoły)
O potrzebie rozmawiania z dziećmi
O zabawach dziecięcych inaczej