Współpraca z instytucjami

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Policja, Straż Miejska

KPCEE, Nadleśnictwo Żołędowo

Biblioteki, domy kultury

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Inne